Baccus

En magiker sällar sig till Baccus

Raikai Magiker som helat katatoni
Lobotomiserad av en Mind flaid
Attackerad av kobolts som lydde under ngn slags drake?
Kloakerna bajs
Konstigt bajsmonster
Ett gäng kobolts igen förvånad att vi överlevde
En lvl 5 drake grön ung drake 250 hp?
Ring som tillhör Mind flaid 500gp Raikai har den

Comments

Vampsama

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.