Baccus

Bert den bortkomne

Tve-eggat uppdrag

Sällskapet attackeras av Järnringens hejdukar på natten. Anhängarna slaktas och ringarna de har på sig är av järn. Järnringar. Järnringens anhängare verkar ha gjort ett sista försök att döda oss. Är sällskapet säkra i staden Mordim?

Baccus-sällskapet ger sig av till äventyrarnas sal i stadens centrala delar och letar efter uppdrag.

Det finns två:

  1. Hitta ägaren till en pilbåge. “Bert” heter han och har mystiskt försvunnit när han var ute på äventyr med tre andra personer.
  2. En närbelägen by (Gullimell) har blivit attackerat av odöda och behöver hjälp.

Äventyrarna åtar sig att hjälpa folket i byn. Berts bror verkar vara i salen men ger ingen matnyttig information om sin bror annat än att hans pilbåge mystiskt kommit till staden genom en lokal handlare. Sällskapet besöker handlaren som påstår sig ha köpt bågen av en förbipasserande handelsresande.

Sällskapet reser till den närbelägna byn, som är hemsökt av odöda och möter på vägen ett rövarband av ödlor. Efter lite munhuggeri rusar Loch Tar fram till ödlornas ledare med sitt svärd draget. Marach suckar men drar hastigt sitt magiska svärd. Bibardion förbereder sin båge. Sällskapet slaktar ödlorna och tar sig vidare till byn.

Väl i byn möts de av den lokala tavernans ägare Ralf. Det visar sig att “Bert” bott i tavernan, men att de blivit bortrövade av odöda. De odöda har krossat många fönster och tagit sig in i deras sovrum och fört bort dem. Tavernans ägare är mycket upprörd och påstår sig ha gömt sig under attacken. Han berättar om ett övergivet tempel, som kan ge sällskapet ledtrådar om de odöda. Sällskapet beger sig dit och hittar en ingång till templets undre gångar.

Zombies

I dessa gångar möts de av svårslaktade odöda som har förmågan att odö när man minst anar det. Väl i slutet av gångarna hittar sällskapet Bert och en av hans tre följeslagare. De övriga verkar vara försvunna. Bert och hans vän är medvetslösa och verkar inte låta sig väckas. Sällskapet lyckas dock bära dem till nästa rum intill fängelsehålan de hittade dem i. Där finns en portal som till slut med nyckelmeningen “Svartenmörk är bäst” transporterar dem tillbaka till tavernan. Sällskapet inser att tavernans ägare har något med bortrövandena att göra. Detta bekräftas när han under hot erkänner detta. Med sig fick sällskapet en bok som innehåller en förteckning av samtliga föremål som brottslingen lyckats röva av äventyrare. Det visar sig att hela byn är en enda stor fasad och att tanken hela tiden har varit att lura dig äventyrare som kan rövas på utrustning och guld. Äventyrarna förvandlas till zombies i kryptorna och Ralf lurar ned nya äventyrare ned till kryptan för att bli av med zombies. Vilken härva!

Sällskapet beger sig tillbaka till staden. De tar med sig både tavernaägaren och de två medvetslösa äventyrarna. Tavernaägaren påstår sig endast ha sprungit ärenden till sin ledare, vars namn han inte har eller vägrar yppa. Frågan är nu vem denna är och hur sällskapet ska finna honom. Loc Tar är mycket intresserad av de rikedomar han måste ha.

Marach är angelägen om att skipa rättvisa och eliminera denna ogudaktiga besvärjare… …han ser inget hopp hos honom. Bibardion, eller “Bibbi”, har mest inspekterat detta besynnerliga följe, men börjar nu känna en törst till att slutgiltigt lösa detta pussel.

Comments

MarachMann

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.